Succeshistorier

Grønlandsvogterne

Arktisk Kommando beskytter Kongeriget i Arktisk – nu med hjælp fra Grønlandsvogterne mobilappen.

Produkt

Teknologi

React Native, Firebase

Om Arktisk Kommando

Arktisk Kommando beskytter Kongeriget i Arktis og varetager Forsvarets opgaver i og omkring Grønland og Færøerne, hvilket inkluderer forureningsbekæmpelse, miljøovervågning, eftersøgnings- og redningstjeneste, og det militære forsvar af Grønland og Færøerne.

Problemet

Arktisk Kommando havde fået til opgave at lave en ny mobil app til den frivillige organisation Grønlandsvogterne, der skulle gøre det let for frivillige i Grønland at indmelde havmiljøforureninger, observationer om nødstedte på vand og i fjeld, samt militær aktivitet til lands, til vands og i luften.

Uden forudgående erfaring med at lave app var det vigtigt for Arktisk Kommando at alliere sig med et softwarehus, der kunne føre dem sikkert igennem hele processen fra start til slut. De havde brug for en komplet løsning der skulle være klar til brug med kørende mobile apps til iOS og Android, og klar til download i app stores.

Løsningen

Manao Software mødtes med de involverede for at få en helt klar forståelse af problemstillingerne og de ønskede funktioner i appen. Det gik hurtigt op for os at appen skulle bruges under særlige omstændigheder hvor internetforbindelsen kunne være ustabil eller afbrudt, eller hvor brugerne var i nød og muligvis havde handsker på eller kolde hænder med begrænset mulighed for at interagere med appen.

Vi designede derfor en meget simpelt grafisk brugergrænseflade, med store tydelige knapper, som let kunne betjenes i en nødsituation eller med begrænset fingersmidighed. For at håndtere manglende internetforbindelse udviklerede vi en smart offline funktion, der gjorde det muligt at indsamle vigtige de informationer til en melding (fx GPS-koordinater og billeder) mens der ikke er forbindelse, hvorefter appen senere indsender meldingen så snart der er en forbindelse igen. Meldinger som indsendes af de frivillige modtages på kontoret ved Arktisk Kommando hvor de kan evalueres og hjælp kan mobiliseres.

“Da applikationen Grønlandsvogterne skulle udvikles, førte Manao os sikkert gennem processen. Vi fik omsat vores krav og ønsker til applikationen til det færdige produkt igennem et godt samarbejde, hvor vi på alle måder blev støttet og ledt på den rette vej til slutproduktet. Vi ser frem yderligere udvikling af applikationen Grønlandsvogterne.”

Hanne Brøns Petersen

Kaptajn – Arktisk Kommando

Lad os sammen bringe din vision til live

Den anvendte teknologi

Resultatet

Grønlandsvogterne mobilappen blev lanceret d. 27. maj 2021, og allerede fem dage senere var appen blevet hentet over 500 gange. På de få dage var der allerede blevet indsendt meldinger, fx omkring et ”spøgelsesgarn” nær Nuuk, som drev afsted med bøjer og døde fugle i. Anmelderen kunne selv samle noget af garnet op, men ikke det hele. I dette tilfælde sejlede inspektionsfartøjet Knud Rasmussen, der befandt sig i nærheden, til findestedet og bjærgede resten for at undgå, at garnet forårsagede yderligere skader på dyr eller sejlende i området.

Kontakt os

Kontakt os

This is a staging environment